9 funn fra årets globale utvikler-undersøkelse 2016

 – av 

Stack Overflow publiserte nylig årets «Developer Hiring Landscape 2016». Stack Overflow er verdens største online community for utviklere og undersøkelsen er besvart av 56 000 utviklere fra 173 land(!). Undersøkelsen forteller oss hva utviklerne vektlegger ved jobbskifter. Dette er etter min mening de ni mest interessante funnene fra undersøkelsen:    

62.75% er ikke på utkikk etter ny jobb, men er åpen for nye muligheter. Kun 15.45% er på aktiv jobbjakt.

4 av 5 er altså åpen for å bytte jobb hvis den rette muligheten åpenbarer seg. Det er et sterkt argument for å bruke eksterne eller interne rekrutterer for å tiltrekke seg passive kandidater. Sannsynligheten er høy for at de blir nysgjerrig på mulighetene hos deg.

Hva trigger utviklerne i det daglige arbeidet?

I prioritert rekkefølge er dette fasit i følge 56 000 respondenter;

 1. Lære ny teknologi
 2. Utvikle/bygge noe nytt
 3. Kontroll og beslutningsmakt over produktet/løsningen
 4. Forbedre eksisterende applikasjoner
 5. Identifisere seg med bedriftens visjoner og verdier
 6. Variasjon og deltakelse på ulike prosjekter
 7. Forfremmelser
 8. Mulighet for hjemmekontor
 9. Ha eget kontor
 10. Forutsigbar arbeidstid

Hva er de mest attraktive språkene/teknologiene akkurat nå?

Hva oppfatter utviklerne som de største utfordringene i det daglige

De primære bekymringene er knyttet til urealistiske forventninger fra bestiller, uklare kravspesifikasjoner og slurvete dokumentasjon.

Gjennomsnittsalderen til en utvikler er 29 år og har 6.5 års erfaring.

«Heltene» i markedet er ofte unge med fersk kompetanse innen de mest aktuelle språkene akkurat nå.

Dine ansattes nettverk har høy verdi

27 prosent fant jobben gjennom eget nettverk, og 25 prosent ble kontaktet av en rekrutterer. 12.3 prosent fant jobben via stillingsportal, mens kun 5 prosent fant jobben gjennom sosiale medier. Rekrutteringsstrategien din bør derfor bestå av «referrals» i dine ansattes nettverk og bruk av rekrutterer til å hente passive kandidater inn i rekrutteringsprosessen. Finn.no er fortsatt effektiv, spesielt i lavkonjunkturer, men det bør gjøres med hendene foldet.

Skal du ansette en Amerikaner – stålsett deg! Er du utvikler? Kanskje du skal flytte til USA?

Amerikanerne er vinnerne i lønnsgaloppen. En utvikler med over fem års erfaring har snittlønn på 1 million NOK.

 • 1 000 000 NOK i USA
 • 625 000 NOK i UK
 • 542 000 NOK i Sverige
 • 459 000 NOK i Tyskland
 • 208 000 NOK i Romania
 • 208 000 NOK i Polen
 • 125 000 NOK i Russland
 • 125 000 NOK i India

Hva kan du gjøre for å forbedre rekrutteringsprosessen?

Hvordan kan intervjuprosessen bli bedre i prioritert rekkefølge:

 1. Introduser kandidaten til teamet. De vil vite hvem de skal jobbe med. Det kan være tilstrekkelig å klikke seg gjennom LinkedIn profilene til de mest sentrale i teamet og presentere hvem de er og deres faglige styrker.
 2. Underveis i prosessen vil kandidatene se mer «live code».
 3. Vis hvor i landskapet de faktisk skal sitte
 4. Forbered dem på hvem de skal treffe i forkant av hvert intervju

Utviklere tenderer til å være risikoavers. Eliminer derfor all usikkerhet og uvisshet de kan ha før du sender jobbtilbudet.

Hvor mye tid kan du forvente at utviklerne bruker på selvutvikling av egen kompetanse?

85 prosent av alle utviklere bruker minimum 1 time per uke på et hobbyprosjekt, mens majoriteten bruker 2-5 timer per uke. 13 prosent oppgir at de ikke bruker tid på utvikling i det hele tatt. Et godt spørsmål for å avdekke hvor sterk lidenskap de har til faget er derfor; «har du noen hobbyprosjekter på si»? Er svaret nei hører de gjerne til kategorien med lavere engasjement for faget.

Meny