Aschehoug er et av Norges største forlagshus med en betydelig posisjon innen litteratur for allmennmarkedet og en tilsvarende portefølje innen utdanningsforleggeriet som strekker seg fra lærebøker for grunnskolen til universitet og høyskole. Les mer på www.aschehoug.no

Bli med på vår digitale storsatsing!

Vi styrker laget med flere spennende stillinger.

Forlagshuset Aschehoug er, gjennom forlaget Aschehoug skole, en av de ledende tilbyderne av læremidler til norsk skole, både i form av lærebøker og digitale læremidler. Læremiddelplattformen «Aschehoug univers» tilbyr elever og lærere innovative, kreative og utforskende læremidler på en plattform som er i kontinuerlig utvikling. Vi arbeider etter mottoet «Med læreren. For eleven» og er ydmyke for det formidable samfunnsoppdraget vi er en del av – å gi barn og ungdom det beste utgangspunktet for å lykkes i morgendagens kunnskapssamfunn.

Målet vårt er å bli den ledende utgiveren av digitale læremidler for grunn- og videregående skole.

Vi er et moderne og produktorientert forlag som jobber etter smidige prinsipper og er organisert i tverrfaglige, selvstyrende team. Vi er markedsledende innen lærebøker for flere av de store fagområdene i videregående skole med særlig sterk posisjon innen studieforberedende fag.
Grunnlaget er derfor det aller beste for også å erobre det digitale læremiddelmarkedet for videregående skole.

Noen av rollene vi skal fylle akkurat nå er:

Leder VGS

Sentral lederstilling for videreutviklingen av digitale læremidler i Aschehoug

Dette er en svært spennende lederrolle der du får ansvar for å lede virksomhetsområdet «Videregående skole» i forlaget. Hovedoppgaven vil være å ta den ledende posisjonen innen digitale læremidler i videregående skole i et marked der de digitale løsningene er i sterk vekst. Samtidig tror vi på en fremtidig skolehverdag der digitale løsninger spiller naturlig på lag med våre fysiske lærebøker, så leder videregående må også videreutvikle vår sterke lærebokportefølje for å bevare og forsterke vår posisjon her.

Les mer/søk her

3 digitale produktutviklere

Aschehoug Univers / AU+ / Innovasjon

Dette er sentrale roller med store muligheter for å påvirke retningen Aschehoug skole går i. Felles hovedoppgaver for alle tre stillingene er å utvikle brukervennlige og innovative produkter og tjenester innenfor eget virksomhetsområde, fra tidligfase-utforskning via prototyping og brukertesting til besluttet konsept, for både eksisterende og nye målgrupper og markeder. Du får ansvar for å utarbeide strategiske veikart for virksomhetsområdets produkt- og tjenesteutvikling, og har leveranseansvar for områdene i veikartet slik at framdrift og prioriteringer speiler Aschehoug skoles ambisjoner og strategi. Det er viktig at du er digitalt nysgjerrig og kontinuerlig oppdatert på utvikling og trender innenfor læremiddelutvikling og EdTech.
I samarbeid med avdelingen for Design og brukeropplevelse sentralt i Aschehougs teknologienhet vil du ha utviklingsansvar for å forbedre metodikk og prosesser relatert til produkt- og tjenesteutvikling.

Sammen skal vi bygge en sterk produktkultur i Aschehoug skole, med tett brukerkontakt, testing og kontinuerlig læring, og med reelt tverrfaglig samarbeid med vekt på å forene teknologi og brukerbehov for bedre og mer inspirerende læring.

Les mer / Søk her

Vi ser frem til å høre fra deg!

Blå trekant
Meny