CTO Undersøkelsen Oslo 2020

 – av 

Svar på CTO undersøkelsen Oslo 2020:

  • Intensjonen med undersøkelsen er å gi CTO’er, ledergrupper og styrene en situasjonsrapport på Oslos digitale modenhet, utfordringer i IT lederfunksjonen, hvilke teknologier det investeres i, og lønnsnivå.
  • Undersøkelsen er anonym. Alle som får tilsendt undersøkelsen vil motta rapporten når den er klar (ca. juni 2020). Meld deg på nyhetsbrevet vårt på bonesvirik.no/innsikt og få den tilsendt så snart den er klar. Undersøkelsen blir også publisert på bonesvirik.no/innsikt.

Takk for at du bidrar til økt innsikt.

Med vennlig hilsen

Andreas de Lange, Partner (Tech) i Bønes Virik Executive Search

Meny