Ep. #05 – Per Thorsheim om IT-sikkerhet

 – av 

Vi har invitert Per Thorsheim for å få svar på spørsmålene:

  • Er sikkerhet nedprioritert i Bergen?
  • Hvordan ivaretas sikkerheten når det skal utvikles innovative løsninger i større selskaper?
  • Hvordan kan mindre startups sørge for at de ivaretar sikkerheten rundt digitale løsninger, når det er dyrt å ansette egne folk på dette området?

Per Thorsheim er leder for IT sikkerhet i Choice Hotels i Norden, og har 22 års erfaring fra sikkerhetsfaget blant annet fra PwC, TietoEVRY, og egne konsulentselskaper.

Produsert av Mainstream for Guilty