Vår metodikk

Grundige prosesser for oppdragsgiver og kandidat

Vi tar oss tid til å lytte, forstå takt og tone, skjønne kulturen i bedriften og hvilke egenskaper som er viktige i den aktuelle rollen.

Våre prosesser er grundige, og vi er like opptatt av oppdragsgiver som kandidat. Vi skal sikre at oppdragsgiver får en ny medarbeider som kan tilføre verdi og kompetanse til selskapet fremover. Samtidig skal vi sørge for at kandidaten går inn i en rolle og organisasjon der hun eller han kan lykkes, trives, utvikle seg og bygge karrieren videre.

Vår oppgave er å «fjerne tvil». Dersom det er tvil, så er det ikke tvil. Det gjelder hos oppdragsgiver, kandidat, og hos oss. Det er kostbart å feilansette, og dersom noen ikke er helt sikre, fortsetter vi å lete til vi finner den beste matchen.