Frederic Moger

Frederic Moger

Senior Executive Researcher

Når Frederic tar førstekontakt med en kandidat, går han inn med nysgjerrighet og respekt. Som tidligere kulturjournalist, med mange års erfaring med research opp mot en rekke bransjer og med universitetsgrader i historie og litteratur, skaper han raskt trygghet og tillit.

Han er samtidig analytisk og tålmodig, og fra både jobb og studier har han trent opp evnen til raskt å sette seg inn i komplekse saksfelter.

Frederic begynte som senior executive researcher hos oss i Bønes Virik i 2022, etter å ha jobbet for både Vísindi og Backer Skeie. Før han begynte i rekrutteringsbransjen, var han i Finn.no og NTB. Han har bred erfaring etter å ha jobbet med rekruttering til et stort utvalg bransjer og stillinger, men han har samtidig spesielt god kunnskap innen digitalisering og teknologi, og har bidratt til å rekruttere mange ledere og spesialister med digital kompetanse.

Bønes Virik er spesielt gode på research. Her finnes mange flinke og erfarne researchere med lang fartstid innen faget. I tillegg er det et veldig hyggelig arbeidsmiljø uten spisse albuer. Vi har en uformell og hyggelig tone som vi tar med oss i møtet med kunden.