Annonsert rekruttering
-positiv profilering

Annonsert rekruttering er en effektiv måte for bedriften din å finne nye ansatte på. Stillingen kandidaten skal tre inn i er klart definert, og den som søker på annonsen er høyt motivert for å gjøre jobben som trengs.

Gjennom annonsering får bedriften også medieprofilering. Eksponeringen sender signaler om en bedrift i vekst, og dere blir synlige i relevante mediekanaler.

Vurderingen og utvelgelsen av kandidater skjer på samme måte som ved Executive search.

Planlegging
I samarbeid med oppdragsgiver velger vi media for annonsen og utarbeider en annonsetekst for stillingsutlysningen.

Søk etter kandidater
Vi tar oss av administrasjon og vurdering av søkermassen, identifiserer aktuelle søkere og kaller dem inn til intervju.

Vurdering av kandidater
Vi gjennomfører første- og annengangsintervjuer med kandidatene, og foretar en personprofilanalyse (MAP personlighetstest (basert på 5 faktormodellen) og Matrigma evnetest, begge godkjent av DNV-GL).

Presentasjon av kandidater
Førstegangspresentasjonen foregår gjerne hos Bønes Virik, mens møtet med de endelige finalekandidatene finner sted hos oppdragsgiver. Vi sjekker referanser og hjelper gjerne til med avtaleinngåelse og oppsett av arbeidskontrakter.

Oppfølging
Vi følger alltid opp våre oppdragsgivere og kandidater for å sjekke hvordan ansettelsesforholdet har utviklet seg.

Annonsert rekruttering viser dine vekstvisjoner, og sikrer at du møter motiverte kandidater.

Executive Search

Vi navigerer oss gjennom et eksklusivt nettverk for å finne forbindelsen som fungerer for din virksomhet.

Kandidatvurderinger

Har bedriften selv funnet flere aktuelle kandidater til en stilling som skal fylles? Vi kan bistå med vurdering og kvalitetssikring av hver enkelt kandidat.

Traineerekruttering

Et solid traineeprogram tiltrekker seg talenter – og gir deg muligheter til å beholde dem.

Prosjektrekruttering

Dersom du ønsker å rekruttere flere kandidater inn i samme rolle i en prosess, kan vi gjøre dette som et prosjekt. Ta kontakt med en av våre konsulenter dersom dette skulle være aktuelt for din bedrift.
Blå trekant
Meny