Executive Search
-konfidensiell kartlegging

Gjennom metoden Executive Search gjør vi en grundig kartlegging av rekrutteringsbehovet sammen med oppdragsgiver. Deretter analyserer vi miljøene der aktuelle kandidater jobber i dag, og tar så kontakt med et utvalg.  Vi loser alle parter gjennom en prosess, hvor kun de mest interessante kandidatene – de vi mener kan lykkes i rollen –  blir invitert.

Vi søker aktivt etter høyt kvalifiserte ledere. Våre researchere arbeider strukturert, og kartlegger markedet systematisk. Vi leter til vi finner riktig kandidat. Dette er en garanti for deg som kunde.

Du kan være trygg på at prosessen er konfidensiell og at GDPR er ivaretatt. Vi har en diskret tilnærming og får kontakt med de menneskene som vanligvis ikke responderer på stillingsannonser.

Planlegging
I planleggingsfasen møter og diskuterer vi rekrutteringsprosessen med oppdragsgiveren. Vi danner oss et klart bilde av hvilken type kandidat den aktuelle virksomheten har behov for. Vi diskuterer også fordeling av ansvarsområder og setter opp en tidsplan for rekrutteringsprosessen.

Søk etter kandidater
Ved hjelp av systematisk kartlegging av markedet, kontakt med vårt store nettverk, eksterne og interne datasøk og bruk av kilder, finner, vurderer og kontakter vi de beste kandidatene til den aktuelle stillingen.

Vurdering av kandidater
Vi gjennomfører første- og annengangsintervjuer med kandidatene, og foretar en personprofilanalyse. I alle våre rekrutteringsprosesser benytter vi testing (personlighet og evne) av finalekandidater. Kandidatene gjennomfører testene hjemme, og får en personlig tilbakelesing gjennom et dybdeintervju i våre lokaler. Alle konsulentene i Bønes Virik er sertifisert og trent i å tolke slike testresultater.
Vi vil presisere at testverktøy aldri benyttes alene eller som en fasit, men som et verktøy for erfarne konsulenter til å forstå kandidaters preferanser, som gjør rekrutteringsprosessen mer valid.
Vi benytter personlighetstesten MAP og evnetesten Matrigma, godkjent av DNV GL og levert av Assessio. MAPtesten er basert på, men har også videreutviklet femfaktormodellen, som er den mest aksepterte modellen for å måle og beskrive personlighet. Matrigma hjelper deg å identifisere de kandidatene som har best forutsetninger for å gjøre en god jobb i din organisasjon.
Se gjerne www.assessio.no for mer informasjon om verktøyene.

Presentasjon av kandidater
Førstegangspresentasjonen foregår gjerne hos Bønes Virik, mens møtet med de endelige finalekandidatene finner sted hos oppdragsgiver. I finaleintervjuene benytter vi gjerne relevante caseoppgaver, utarbeidet i samarbeid med oppdragsgiver. Dette gjør vi for å øke validiteten i rekrutteringsprosessen ytterligere. Vi ser hva kandidaten har med seg av relevant kompetanse og egenskaper, mens kandidaten får en bedre forståelse for hva rollen vil innebære og kan presentere sine ferdigheter i praksis. Vi sjekker referanser og kan hjelpe til med avtaleinngåelse, oppsett av arbeidskontrakter og lignende.

Oppfølging
Vi følger alltid opp våre oppdragsgivere og kandidater for å sjekke hvordan ansettelsesforholdet har utviklet seg.

Vi navigerer oss gjennom et eksklusivt nettverk for å finne forbindelsen som fungerer for din virksomhet.

Styrerekruttering

Vi har lang erfaring med å finne rett kandidat til rollen – og å skape lag som presterer sammen.

Kandidatvurderinger

Har bedriften selv funnet flere aktuelle kandidater til en stilling som skal fylles? Vi kan bistå med vurdering og kvalitetssikring av hver enkelt kandidat.

Prosjektrekruttering

Dersom du ønsker å rekruttere flere kandidater inn i samme rolle i en prosess, kan vi gjøre dette som et prosjekt. Ta kontakt med en av våre konsulenter dersom dette skulle være aktuelt for din bedrift.

Annonsert rekruttering

Annonsert rekruttering viser dine vekstvisjoner og sikrer at du møter motiverte kandidater.
Blå trekant