Kandidatvurderinger
—solid kvalitetssikring

Bønes Virik gjør en uavhengig vurdering av kandidatene dere selv har kommet i kontakt med. Bedriften din har gjerne behov for bistand i sluttfasen av en intern eller ekstern utlysningsrunde, eller ønsker en objektiv vurdering av egne ansattes potensial og utviklingsbehov.

Vi har solide verktøy som sørger for faglige vurderinger, og sikrer en god dialog mellom alle parter. En god rekrutteringsprosess er fullført når alle behov er kartlagt og kandidaten er vurdert på en grundig og uavhengig måte.

Vurdering av kandidater
Vi gjennomfører første- og annengangsintervjuer med kandidatene, og foretar en personprofilanalyse (MAP og Matrigma).

Kvalitetssikring av kandidater
Vi sjekker referanser og hjelper gjerne til med avtaleinngåelse, oppsett av arbeidskontrakter og lignende.

Har bedriften selv funnet flere aktuelle kandidater til en stilling som skal fylles? Vi kan bistå med vurdering og kvalitetssikring av hver enkelt kandidat.

Executive Search

Vi navigerer oss gjennom et eksklusivt nettverk for å finne forbindelsen som fungerer for din virksomhet.

Traineerekruttering

Et solid traineeprogram tiltrekker seg talenter – og gir deg muligheter til å beholde dem.

Prosjektrekruttering

Dersom du ønsker å rekruttere flere kandidater inn i samme rolle i en prosess, kan vi gjøre dette som et prosjekt. Ta kontakt med en av våre konsulenter dersom dette skulle være aktuelt for din bedrift.

Annonsert rekruttering

Annonsert rekruttering viser dine vekstvisjoner og sikrer at du møter motiverte kandidater.
Blå trekant
Meny