Traineerekruttering
-fremtidens forbindelser

Bønes Virik har flere års erfaring med rekruttering til store traineeprosjekter, og er stolte av samarbeidet med Trainee Vest og Rederiforbundets «Maritim Trainee».

Traineeprogrammer er en investering i fremtiden for bedriften og skaper muligheter for mennesker som skal inn i det profesjonelle arbeidslivet. Motiverte studenter stiller samtidig store krav til læring, nye utfordringer og utvikling av sin egen kompetanse.

Traineeprogrammer er store og ressurskrevende prosjekter. Vår prosjektlederkompetanse sikrer en grundig prosess fra planlegging til gjennomføring.

Planlegging
Utforming, utvikling, kvalitetssikring og konseptualisering.

Gjennomføring
Ved å arrangere rekrutteringsdager får dere muligheten til å møte mange kandidater og bedriften framstår som åpen, utadvendt og aktiv. Assessmentsenter er en metode som legger vekt på praktiske oppgaver og tester i tillegg til en eller flere intervjuer.

Vurdering av kandidater
Vi gjennomfører første- og annengangsintervjuer med kandidatene, og foretar en personprofilanalyse (MAP personlighetstest (5 fakturmodell) og Matrigma evnetest. Begge godkjent av DNV-GL).

Et solid traineeprogram tiltrekker seg talenter – og gir deg muligheter til å beholde dem.

Executive Search

Vi navigerer oss gjennom et eksklusivt nettverk for å finne forbindelsen som fungerer for din virksomhet.

Kandidatvurderinger

Har bedriften selv funnet flere aktuelle kandidater til en stilling som skal fylles? Vi kan bistå med vurdering og kvalitetssikring av hver enkelt kandidat.

Prosjektrekruttering

Dersom du ønsker å rekruttere flere kandidater inn i samme rolle i en prosess, kan vi gjøre dette som et prosjekt. Ta kontakt med en av våre konsulenter dersom dette skulle være aktuelt for din bedrift.

Annonsert rekruttering

Annonsert rekruttering viser dine vekstvisjoner og sikrer at du møter motiverte kandidater.
Blå trekant
Meny