Prosessene våre

Grundige prosesser for oppdragsgiver og kandidat

Vi tar oss tid til å lytte, forstå takt og tone, skjønne kulturen i bedriften og hvilke egenskaper som er viktige i den aktuelle rollen.

Våre prosesser er grundige, uansett hvilken metodikk som velges, og vi er like opptatt av oppdragsgiver som kandidat. Vi skal sikre at oppdragsgiver får en ny medarbeider som kan tilføre verdi og kompetanse til selskapet fremover. Samtidig skal vi sørge for at kandidaten går inn i en rolle og organisasjon der hun eller han kan lykkes, trives, utvikle seg og bygge karrieren videre.

Vår oppgave er å “fjerne tvil”. Dersom det er tvil, så er det ikke tvil. Det gjelder hos oppdragsgiver, kandidat, og hos oss. Det er kostbart å feilansette, og dersom noen ikke er helt sikker, fortsetter vi å lete til vi finner den beste matchen.

Alle rekrutteringsprosesser hos oss er skreddersøm. Derfor bruker vi tid i starten av et oppdrag og snakker med relevante personer hos oppdragsgiver for å få en så god forståelse for selskapet, rollen og fremtidig strategisk kompetansebehov som mulig. Våre erfarne executive researchere søker deretter frem aktuelle kandidater fra relevante miljøer. Sammen med konsulent gjøres det en vurdering om kandidaten har  kompetanse og personlige egenskaper for å lykkes i rollen før de inviteres inn i prosess. Konsulentene sikrer en god utvelgelse, i tett samarbeid med oppdragsgiver.

Personvernet er viktig for oss, og vi tar kravene i GDPR på største alvor. Du kan lese mer om det her.

Annonsering

Vi anbefaler digital støtteannonsering, også for executive search prosesser. Vi foreslår gjerne ulike medieplaner og priser for annonsering i relevante aviser, bransjeblad og på sosiale medier. I tillegg vil vi publisere stillingen vederlagsfritt på våre hjemmesider. På denne måten sikrer vi god synlighet av rekrutteringsbehovet. Ofte har searchkandidater vi kontakter sett annonsen, og den har da fungert som en “teaser”. Mange selskap ønsker å annonsere fordi det gir god markedseksponering.

Testing

I alle våre rekrutteringsprosesser benytter vi testing (personlighet og evne) av finalekandidater. Kandidatene gjennomfører testene hjemme, og får en personlig tilbakelesing gjennom et dybdeintervju i våre lokaler. Alle konsulentene i Bønes Virik er sertifisert og trent i å tolke slike testresultater.

Vi vil presisere at testverktøy aldri benyttes alene eller som en fasit, men som et hypoteseverktøy for erfarne konsulenter til å forstå kandidaters preferanser, som gjør rekrutteringsprosessen mer valid.

Vi benytter personlighetstesten MAP og evnetesten Matrigma, godkjent av DNV-GL og levert av Assessio. MAPtesten er basert på, men har også videreutviklet femfaktormodellen, som er den mest aksepterte modellen for å måle og beskrive personlighet. Matrigma hjelper deg å identifisere de kandidatene som har best forutsetninger for å gjøre en god jobb i din organisasjon.
Se gjerne www.assessio.no for mer informasjon om verktøyene.

I finaleintervjuene anbefaler vi å gi kandidaten relevante caseoppgaver, utarbeidet i samarbeid med oppdragsgiver. Dette gjør vi for å øke validiteten i rekrutteringsprosessen ytterligere. Vi ser hva kandidaten har med seg av relevant kompetanse og egenskaper, mens kandidaten får en bedre forståelse for hva rollen vil innebære og kan presentere sine ferdigheter i praksis.

Referansesjekk, kredittsjekk, avtaleforhandlinger og ansettelse

Vi gjennomfører grundige og strukturerte referanseintervjuer med minst 3 referanser (over-, under- og sideordnet). Om ønskelig, utfører vi kreditt- og bakgrunnsjekk på finalekandidater. Vi bistår også ved avtaleforhandlinger mellom kandidat og oppdragsgiver.

Tilbakemelding til kandidater

Vi har stor respekt for kandidatene vi har i prosess. De setter av tid og legger ned arbeid i krevende prosesser. Derfor får alle som er hos oss på intervjuer en personlig tilbakemelding fra ansvarlig konsulent. Vi bygger kandidatnettverk, og selv om man ikke når opp i en prosess, kan man være helt riktig for en annen rolle vi rekrutterer til.

Garanti og oppfølging etter ansettelse

Som en del av vår kvalitetssikring, vil vi etter tre måneder ta kontakt med den ansatte og oppdragsgiver for å sikre at rekrutteringen møter forventingene hos begge parter. Dersom, mot formodning, oppdragsgiver i en executive seachprosess innen 6 måneder må si opp kandidaten som følge av mangelfulle kvalifikasjoner og/eller egenskaper som burde vært avdekket i rekrutteringsprosessen, vil vi gjennomføre ny rekrutteringsprosess vederlagsfritt.

Meny