Ledige stillinger

Her ser du et utvalg stillinger og selskap vi jobber med.
Klikk inn på hver av dem for å mer informasjon. Du kan også sende inn CV og søknad herfra.

Amedia er Norges største utgiver av lokale medier. Konsernet eier 72 abonnementsaviser og tre gratisaviser, det digitale riksmediet Nettavisen. I tillegg driver Amedia trykkeri- og distribusjonsvirksomhet i Norge og trykkerivirksomhet i Russland. Fellesfunksjoner som IT, utvikling, forbrukermarked, analyse, regnskap, annonseproduksjon, kundesenter og sideproduksjon er samlet…
Cutters har revolusjonert frisørbransjen og er Norges desidert hurtigst voksende kjede. Etter et par års drift har vi nå 80 salonger i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Nederland. Vi har som mål å åpne 200 salonger innen utgangen av 2020. Vi har klart å kombinere…
Bergen Klatreklubb (BKK) ble stiftet i 1978 og er Norges største klatreklubb. Klubben er tilsluttet Norges Klatreforbund og har i dag rundt 1700 medlemmer. Medlemsfordelingen er jevnt fordelt mellom kjønn og klubben har medlemmer i alle aldersgrupper. BKK har en solid økonomi. I 2018 hadde…
BOB er en av landets største boligutviklere og eiendomsforvaltere. BOB er en tydelig, engasjert og profesjonell byutvikler, som ønsker å sette dagsorden for moderne utbygging og forvaltning av boliger og næringseiendommer. BOB er organisert som et konsern med 160 ansatte og har hovedkontor sentralt i…
TCO Group er leverandør av produkter og tjenester til den globale oljefeltindustrien. Selskapet betjener oppstrøms olje- og naturgassindustri gjennom hele reservoarets livssyklus. Vi teller 80 dyktige medarbeidere, som er lokalisert på våre kontorer over hele verden. Konsernet omsetter for i underkant av 300 MNOK. Se…
Meny