Erfaring, kompetanse og kvalitet

Bønes Virik er et av de ledende Executive Search selskap i Norge. Selskapet ble etablert i 2006, og har siden den gang tilegnet seg lang og bred erfaring innen Executive Search av toppledere, mellomledere, spesialister og styremedlemmer.

Vi er 16 medarbeidere fordelt på kontorene i Oslo og Bergen, og har oppdrag over hele landet, også internasjonalt.

Vi er meget bevisste på at vi representerer oppdragsgivers omdømme. Derfor setter vi vår ære i at alle rekrutteringsprosesser hos oss skal gjennomføres på en profesjonell, respektfull og ryddig måte. Vi jobber tett med oppdragsgiver, snakker med stakeholders, og bruker tid i oppstartfasen for å forstå rekrutteringsbehovet. Vi tør å utfordre, er sparringspartnere og rådgivere for ledere, men tar alltid utgangspunkt i oppdragsgivers strategi og hvilken kompetanse som trengs for å nå målene. Det beste laget styrker konkurransekraften og evnen til å ta riktige valg, og vi tar dette på største alvor. Våre pålitelige, konfidensielle og grundige prosesser sikrer at du får den riktige kandidaten som komplementerer teamet ditt.

Tung researchkompetanse og erfarne konsulenter

Bønes Virik har et tungt, erfarent og kompetent researcherteam med bred bransjeinnsikt, strategisk orientering og stort kandidatnettverk. Vi har valgt å satse langsiktig på dyktige researchere. Dette er en egen profesjon, og det er nødvendig å kunne jobbe analytisk, planmessig og fokusert over tid med researchprosessen for å sikre et best mulig resultat. Konsulentene har alle lang erfaring fra profesjonell lederrekruttering, og har selv operasjonell ledererfaring. Denne kombinasjonen mener vi er en viktig forutsetning for gode og grundige executive searchprosesser. Vi er et sammensveiset lag som spiller hverandre gode, og samarbeider på tvers av byene.

Vi er trygge på at vi er leveringsdyktige på oppdragene vi velger å ta ansvar for.  Våre kunder, alt fra mindre virksomheter til store internasjonale selskaper, har vist oss tillit gjennom en høy andel gjenkjøp.

Kundene våre

I Bønes Virik er vi stolte av våre kunder. De lykkes i markedene sine og jobber kontinuerlig for å utvikle kompetansen sin.  Vi har kunder i et bredt utvalg av bransjer, fra internasjonale konsern og børsnoterte selskaper til selskaper med en sterk lokal forankring.

Kandidatene hos oss

Som kandidat hos oss blir du møtt med respekt og vennlighet. For oss er mangfold viktig, og vi søker å finne kandidater som kan beherske roller basert på kompetanse, erfaring og personlige egenskaper. Vi er opptatt av din karrière og vil invitere deg inn i prosesser der vi tror du vil lykkes, utvikle deg og trives.

Vårt mål

Vi jobber for å utvikle relasjoner der begge parter investerer i et godt, langsiktig samarbeid.

Verdiene våre

  • Vennlig
  • Ambisiøs
  • Respektfull
  • Modig

Visjonen vår

Vi finner forbindelsene som fungerer, og tar valg som skaper verdier.

Hvilke valg skaper verdier? Historien vår, verdiene våre og visjonen vår er grunnsteinene i alt arbeidet vi gjør.

Blå trekant