Vi tar ditt personvern på alvor

Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger i Bønes Virik AS

Når du er i kontakt med oss i forbindelse med en rekrutteringsprosess eller som oppdragsgiver, vil vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Ansvar

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Bønes Virik AS ved Managing Partner Anne S. Posner. Kontaktinformasjonen til Bønes Virik er:

 Adresse: Stortingsgaten 14, 0161 Oslo
Epost: personvern@bonesvirik.no
Telefon: +47 464 22 777
Organisasjonsnr.: 990 430349

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte Managing Partner i Bønes Virik AS.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

I forbindelse med en rekrutteringsprosess eller lederrekruttering, er personalia, cv, vitnemål, personlighets- og evnetester, attester, referanser og søknad, relevant informasjon. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt, enten når du sender inn søknad, eller når du er i kontakt med oss i forbindelse med lederrekruttering.

I forbindelse med team- og kandidatvurderinger, er personalia, cv, vitnemål, personlighets- og evnetest, relevant informasjon. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt, eller i forbindelse med avtale med din arbeidsgiver.

I forbindelse med avsluttet rekrutteringsprosess eller lederrekruttering, er din personalia og cv relevant informasjon for å være aktuell for andre stillinger. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt etter avsluttet rekrutteringsprosess.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være et samtykke fra deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

I en rekrutteringsprosess vil vi sende dine personopplysninger til vår oppdragsgiver. Vår oppdragsgiver er således en databehandler. Vi inngår avtale om databehandling i vår kontrakt med oppdragsgiver.

I en team- eller kandidatvurdering vil vi behandle personopplysninger for vår oppdragsgiver. Vår oppdragsgiver er således en behandlingsansvarlig, og vi er databehandler. Vi inngår avtale om databehandling i vår kontrakt med oppdragsgiver.

Bønes Virik bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Vi har benyttet personvernveilederen til HR Norge som støtte i dette arbeidet. Normert tid for sletting av personinformasjon i forbindelse med rekruttering eller lederutvelgelse, er 1-3 år. Team- og kandidatvurderinger, slettes normalt innen et år.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss på personvern@bonesvirik.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. I særlige tilfeller vil vi be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss på personvern@bonesvirik.no. Har du søkt på stilling gjennom et traineeprogram, kan du logge deg inn med din profil på www.webcruiter.no for å slette dine opplysninger.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

 

keyboard_arrow_up