Teknologikartet Bergen

 – av 

Partner i Bønes Virik, Andreas de Lange, har siden 2017 jobbet med å kartlegge teknologimiljøet i Bergen. Her publiserer han hvert kvartal et oppdatert teknologikart over Bergen.

Intensjon

  • Primær funksjonen er å visualisere arbeidsmarkedet for teknologer i Bergen, med den hensikt å vise hvilke muligheter Bergen har å by på.
  • Sekundært er dette et godt verktøy for innkjøpere av IT tjenester lokalt, da det viser et bredt spekter av leverandører og samarbeidspartnere. Det er også et positivt signal til IT bedrifter som vurderer å etablere seg i Bergen, for kartet gjør det innlysende at Bergen har et rikt miljø av teknologer.

Kriterier / scope 

  • Kartet er for teknologer i IT sektoren. Eksempelvis IT konsulenthus, medieteknologi, fintech, medtech/life science, digitalbyrå, IT infrastruktur, IT produktselskap. Andre ingeniøryrker vil normalt falle utenfor scopet av dette kartet.

Oppdateringsfrekvens 

  • Kartet vil bli oppdatert minimum en gang i kvartalet. «Sist oppdatert» dato vil fremkomme nede i venstre hjørne på kartet.

Produktstrategi

  • Det vil komme en interaktiv versjon innen kort tid. Vi vil bygge funksjonalitet for å gjøre verktøyet så nyttig som mulig for målgruppen. Vi har mange spennende ideer for funksjonalitet (kom gjerne med tips).

Versjonslogg

  • Versjon 1.0 ble publisert på LinkedIn 21.11.22. Vi fikk tips om 30 nye selskaper om er inkludert: Norwegian Smart Care Cluster, Neo Consulting, Ilder, Dploy Finance, Nonspace, EGGS Design, Glex, Figment, Hi Tech Mobility, Lifecare, Inventas, Intility, Agens, Nortech AI, Kvalitetskontroll, FHI, iTeam, Plug, Devoteam, AGS IT, Rain Games, bankID bank axept, Frod, Holte Consulting, Cubit, Karabin, differ, Aidn, Avinor.
  • Versjon 1.1 ble publisert 2.12.22 på bonesvirik.no/innsikt/teknologikartet, nå med over 300 bedrifter