Registrer deg i vår styredatabase

Ønsker du styreverv? Slik hjelper vi deg

Vi hjelper talentfulle mennesker med å finne ledige styreverv der de kan bidra med sin kompetanse og sine ressurser.

Det kan være vanskelig å få styreverv, uansett hvor kompetent du er. Samtidig er det mange ledige styreverv, og mange styrer som trenger ny kompetanse.

Når dyktige folk ikke får sjansen til å prøve seg rundt styrebordet, taper alle: Bedrifter og organisasjoner går glipp av viktige ressurser, og dyktige og talentfulle mennesker mister muligheten til å bidra med ressursene sine – og til å utvikle seg videre og bygge gode nettverk.

Vi i Bønes Virik ønsker å bidra til at flinke folk får gode muligheter – og at nærings- og organisasjonslivet blir sterkest mulig. Derfor bygger vi opp vår base med kandidater til styreverv. Den bruker vi aktivt når vi hjelper bedrifter og organisasjoner med å rekruttere til sine styrer.

Vi har oversikt over ledige styreverv

Mange spennende organisasjoner og selskaper kommer til oss når de skal rekruttere nye styremedlemmer.

Noe av det viktigste vi gjør er å hjelpe dem å finne de beste kandidatene utenfor deres egne nettverk. Vi leter aktivt etter de beste kandidatene uavhengig av navn, bakgrunn og hvem de kjenner. Vi bruker mange verktøy for å finne kandidatene og én av dem er basen med styrekandidater.

Ved å registrere deg hos oss, øker sjansen for at vi finner deg når et styre trenger din kompetanse og erfaring.

Nye krav til styreverv

Når kravene til styrerommene endres, endres også hvilke styremedlemmer det er behov for.

Fra 2024 kommet kravet om 40 prosent kvinneandel i styret for mellomstore og store selskaper.

Når kvinneandelen i norske AS-styrer i 2023 (ifølge SSB) var på 20 prosent, betyr det at mange må rekruttere nytt.

Et styre trenger ikke bare mangfold i kjønn, bakgrunn og erfaring, men også i alder. Det er ekstra viktig når teknologien utvikler seg raskere og raskere, ESG-problemstillinger blir viktigere og viktigere og nye trusler og muligheter oppstår.

En kartlegging av 200 selskaper på Oslo Børs i 2021 viste at bare 8 prosent av styremedlemmene var under 40 år. Det samsvarer med en kartlegging Bønes Virik gjorde av 50 selskaper i Bergen i 2019. Den viste at kun 9 prosent av styremedlemmene var født etter 1980. Mange styrer har behov for yngre medlemmer med kompetanse innen blant annet teknologi og ESG.

Har du spørsmål om hvordan vi jobber med styrerekruttering? Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere.

Aktuelle saker

Lederinnsikt

Logoer til Rainfall og Innovit som fusjonerer og skal ansette ny CEO
Lederinnsikt / Nyheter

Rainfall og Innovit slår seg sammen

De blir et av de største lokaleide IT-selskapene i Bergen. I kjølvannet av fusjonen skal de ansette ny CEO.
keyboard_arrow_up