Tre kvinnelige og tre mannlige styremedlemmer sitter rundt et bord og diskuterer.

Nye regler om kjønnsbalanse påvirker kravene til styrerekruttering

Er din bedrift forberedt på de nye reglene for kjønnsbalanse i styret? Regjeringen foreslår, med støtte fra NHO og LO, at mellomstore og store selskaper skal ha minst 40 prosent kvinneandel i styret.

Skrevet av Hege Solbakken, partner og styreleder i Bønes Virik.

Reglene blir gradvis innført allerede fra 2024 og vil etter hvert omfatte om lag 20 000 selskaper.

Håpet er at flere bedrifter skal gjøre et grundigere arbeid med å få ny kompetanse, ny erfaring og nye perspektiver inn i styrerommet. Et styre med komplementær kompetanse er en stor ressurs når det gjelder bedriftens utvikling.

Nye styremedlemmer kan tilføre nettverk og kommersiell innsikt, strategisk kapasitet, spisskompetanse på viktige områder, bransjekunnskap, erfaring fra endringsprosesser eller fra skalering, digitalisering, energitransisjon og internasjonalisering. Og mye mer.

Veldig mange jobber aktivt og godt med likestilling og mangfold. Vår erfaring er langt på vei den samme som den NHO-sjef Ole Erik Almlid deler med VG: At bedrifter flest er veldig klare for å øke mangfoldet i styret.

Stor og komplisert jobb

Å finne styrekandidater med riktig kompetanse, erfaring og motivasjon kan være en stor og tidkrevende jobb. Derfor har mange fortsatt en vei å gå for å møte det varslede 40-prosentkravet og å utnytte mulighetene det åpner for selskapet. Da Bønes Virik i 2019 kartla 50 styrer i Bergen, fant vi at kvinneandelen i snitt var så lav som 28 prosent. Nasjonalt er tallene enda svakere, i aksjeselskaper er bare 20 prosent av styrerepresentantene kvinner. For 20 år siden var tallet 15 prosent.

For å finne de beste styrekandidatene, er det nyttig med profesjonell hjelp. I Bønes Virik har vi et stort nettverk av kandidater med ulik kompetanse, bakgrunn og erfaring. Vi har også konsulenter med lang erfaring innen styrerekruttering.

Begynner med de største

De nye reglene innføres allerede neste år og vil omfatte om lag 8 000 selskaper.

I første omgang omfattes selskaper med mer enn 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter. Deretter vil reglene utvides årlig frem til 2028, da de vil gjelde om lag 20 000 selskaper. I 2028 vil reglene inkludere selskaper med flere enn 30 ansatte og med mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter.

Flere aktuelle saker fra Lederinnsikt

Logoer til Rainfall og Innovit som fusjonerer og skal ansette ny CEO
Lederinnsikt / Nyheter

Rainfall og Innovit slår seg sammen

De blir et av de største lokaleide IT-selskapene i Bergen. I kjølvannet av fusjonen skal de ansette ny CEO.

Hos Bønes Virik møter du solid erfaring med å finne den beste kandidaten for rollen. Vi jobber tett med våre oppdragsgivere i et bredt utvalg av bransjer, og med alt fra internasjonale konsern til lokale selskaper.

keyboard_arrow_up