Tjenester

Annonsert rekruttering – effektiv og målrettet rekruttering

  • Behovskartlegging
  • Målgruppe
  • Utforming
  • Kanalvalg
  • Måling

Annonsert rekruttering er en effektiv måte å rekruttere nye ansatte på. Vi sørger for at målrettede annonser når aktuelle kandidater, samtidig som din bedrift får økt synlighet og profilering.

Når stillingen du skal rekruttere til er klart definert, er annonsert rekruttering en god og effektiv fremgangsmåte å finne gode kandidater på.

Målrettet annonsering

Vi bruker moderne, dynamisk og tilpasset annonsering i de kanalene som er riktig for hver enkelt stilling. Sammen med våre erfarne samarbeidspartnere målretter vi annonsene så de treffer mest mulig effektivt hos aktuelle kandidater.

Vi kan også skreddersy annonsene, og lage større annonsekonsepter, for å skape mer oppmerksomhet rundt arbeidsgiver og rekrutteringen.

Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med blant annet annonsering.

Økt synlighet for bedriften

I tillegg til at annonsert rekruttering sørger for å finne høyt motiverte og kompetente kandidater til stillingen, bidrar det også til å øke bedriftens markedsprofilering og synlighet. Eksponeringen sender signal om en bedrift i vekst, og dere blir synlige i relevante mediekanaler.

Når rekrutteringsprosessen er kommet så langt at kandidater skal vurderes og velges, bruker vi de samme metodene som ved Executive Search.

Du kan lese mer om hvordan vi jobber her.

Våre tjenester

Vi hjelper deg å kartlegge styrets kompetanse og sammensetning.

Hos Bønes Virik møter du solid erfaring med å finne den beste kandidaten for rollen. Vi jobber tett med våre oppdragsgivere i et bredt utvalg av bransjer, og med alt fra internasjonale konsern til lokale selskaper.

keyboard_arrow_up