Tjenester

Styrerekruttering – vi hjelper deg å finne riktig styremedlem

 • Oppstartmøte
 • Kartlegging
 • Identifisering
 • Kandidatvurdering

Å sette sammen et godt styre er ingen enkel oppgave. Bønes Virik har nettverket, verktøyene og erfaringen som trengs for å finne de beste styremedlemmene.

Et riktig sammensatt styre kan være avgjørende for bedriftens konkurranseevne. Hvis styret mangler viktig kompetanse, kan både selskapet og eierne gå glipp av viktige muligheter.

Derfor bør ikke rekruttering av nye styremedlemmer overlates til tilfeldighetene – eller til hvem eiere og styreleder kjenner fra før.

Med Bønes Virik på laget får dere de beste og mest kompetente styremedlemmene.

Slik finner vi riktig styremedlem

Hvert oppdrag er unikt, men vi har et fast rammeverk vi følger når vi hjelper kunder med styrerekruttering.

 • Oppstartsmøte: Her blir vi og kunden enige om samarbeidsform og tidsplan.
 • Kartlegging av behov: Gjennom intervjuer og analyse kartlegger vi hva slags kompetanse, erfaring og personlige egenskaper som kan forsterke styret. Vi er å veldig opptatt av åpen diskusjon rundt hva som trengs for å styrke styrets samlede kompetanse og arbeid, og er ikke redde for å utfordre kunden. Det kartlagte behovet forankres i en kravspesifikasjon og en strategi for å finne de riktige kandidatene.
 • Identifisere kandidater: Prosessen med å finne de beste styrekandidatene for hver kunde ligner mye på executive search-prosessen vår. Den kan du lese mer om her. Vi spiller på vårt store og eksklusive nettverk, eksterne og interne datasøk og innsikt og erfaring opparbeidet over flere tiår.
 • Kandidatvurdering: Når vi har satt opp en liste med kandidater, vurderer vi deres kompetanse og motivasjon opp mot ønsket dynamikk, kompetanse og erfaring i det nye styret. Deretter gir vi vår anbefaling til kunden.

Lang erfaring med styrerekruttering

Våre konsulenter på styrerekruttering har selv sittet i komplekse styrer og topplederstillinger. De kjenner dynamikken og arbeidsdelingen mellom ledelse og styre.

Det er mange tungtveiende grunner til å få hjelp av erfarne spesialister når dere skal rekruttere et styremedlem:

 • Et erfarent utenfra-blikk hindrer at styret går seg fast i gamle tenkemåter og gjøremåter.
 • Vi finner kandidater i et omfattende og eksklusivt nettverk. Dermed går dere ikke glipp av viktig kompetanse som kan være vanskelig å finne.
 • Kravene til styrer har endret seg – og de vil endre seg mer. Det blir viktigere og viktigere at styret blant annet har digital kompetanse og forståelse for ESG. Det kan være vanskelig uten en bevisst strategi for rekruttering.
 • Grundig rekruttering gir mer mangfold, både på kjønn, alder, bakgrunn, kompetanse og erfaring. Det har en stor egenverdi, og fra 2024 blir det enda viktigere. Da må mange styrer rekruttere nytt for å møte de nye kravene til kjønnsbalanse.

 

I Bønes Virik har vi lang erfaring med å finne rett kandidat til rollen – og å skape lag som presterer sammen.

Våre tjenester

Vi hjelper deg å kartlegge styrets kompetanse og sammensetning.

Hos Bønes Virik møter du solid erfaring med å finne den beste kandidaten for rollen. Vi jobber tett med våre oppdragsgivere i et bredt utvalg av bransjer, og med alt fra internasjonale konsern til lokale selskaper.

keyboard_arrow_up