Tjenester

Styreevaluering – vi hjelper deg å kartlegge styrets kompetanse og sammensetning

  • Analyse
  • Observasjon
  • 1-1-samtaler
  • Oppsummering
  • Oppfølging

Styrets sammensetning er avgjørende for bedriftens utvikling. Derfor er det lurt å få hjelp av erfarne rådgivere for å evaluere styrets kompetanse, arbeid og dynamikk.

  • Har dere kompetansen dere trenger?
  • Er det en god og konstruktiv dynamikk rundt styrebordet?
  • Har styret mangfoldet som kreves for å sikre gode diskusjoner og at viktige perspektiver blir ivaretatt?

Gjennom en ekstern evaluering av styrets sammensetning hjelper vi dere å finne tydelige svar på alle disse spørsmålene – samt å finne ut hva svarene faktisk betyr for dere i praksis.

Slik evaluerer vi styrets sammensetning

Målet med en ekstern styreevaluering er å forsterke styrets prestasjon og samhandling, og å kartlegge om det eventuelt er områder som må styrkes.

Det gjør vi blant annet gjennom intervjuer, lederskaps-audits og teambaserte verktøy. Våre erfarne rådgivere har mange års erfaring fra styrearbeid og lederstillinger innen næringsliv, idrett og politikk. De har selv kjent på kroppen hva som skaper god dynamikk i et styre, og hva som ikke gjør det.

Hvis styreevalueringen avdekker svakheter i styrets sammensetning, kan vi også hjelpe dere med å finne nye styremedlemmer som kan tilføre det dere trenger.

Nye krav til styrearbeid

Kravene til styrer er i kontinuerlig endring. Digital kompetanse og erfaring med ESG-temaer blir for eksempel bare viktigere og viktigere, og driverne for strategi og risiko skifter raskere enn noensinne.

Det kan være avgjørende for bedriftens vekst at styret er rigget for å møte alle de nye utfordringene – og mulighetene – som kommer.

Vi vet at alle organisasjoner er unike, og har særegne krav til styregruppen. Vi jobber i tett samarbeid med dere, for å kartlegge hva dere faktisk trenger for å være best mulig skodd for fremtiden.

I Bønes Virik har vi lang erfaring med å skape lag som presterer sammen.

Våre tjenester

Vi hjelper deg å kartlegge styrets kompetanse og sammensetning.

Hos Bønes Virik møter du solid erfaring med å finne den beste kandidaten for rollen. Vi jobber tett med våre oppdragsgivere i et bredt utvalg av bransjer, og med alt fra internasjonale konsern til lokale selskaper.

keyboard_arrow_up