Tjenester

Kandidatvurderinger – kvalitetssikring før rekruttering

  • Trygghet
  • Erfaring
  • Objektivitet
  • Uavhenging
  • Kvalitetssikring

Det er ofte både lurt og trygt å få et erfarent blikk utenfra når du skal rekruttere ledere og spesialister. Vi kan gi en uavhengig vurdering av kandidatene du selv har funnet.

Det er ikke enkelt å sikre at riktig person får jobben. Det kan være vanskelig å vurdere kandidatene opp mot hverandre. Hvem passer best inn i organisasjonen? Hvilken kompetanse sitter de egentlig inne med? Er du helt sikker på at du vet alt du trenger å vite? Eller kanskje du bare trenger sikkerheten i at noen utenfra er enig i dine vurderinger?

Vi i Bønes Virik kan både bistå i sluttfasen av en intern eller ekstern rekruttering, og med objektive kandidatvurderinger av ansattes potensial og utviklingsbehov.

Objektive kandidatvurderinger

Vi har solide verktøy som sørger for faglige vurderinger, og våre konsulenter har lang erfaring og faglig tyngde. Vi bruker de samme verktøyene som når vi gjennomfører Executive Search.

Når vi hjelper oppdragsgivere med kandidatvurdering gjennomfører vi første- og annengangsintervjuer med kandidatene, og vi foretar en personprofilanalyse med de anerkjente og velprøvde verktøyene MAP og Matrigma.

Kvalitetssikring av kandidater

En viktig del av enhver rekrutteringsprosess er å bli trygg og sikker. Vi kan hjelpe med objektiv og faglig kvalitetssikring av kandidater. Vår oppgave er å fjerne tvil. Det gjelder hos oppdragsgiver, kandidat, og hos oss.

Vi sjekker referanser og hjelper også gjerne til med avtaleinngåelse, oppsett av arbeidskontrakter og lignende.

Våre tjenester

Vi hjelper deg å kartlegge styrets kompetanse og sammensetning.

Hos Bønes Virik møter du solid erfaring med å finne den beste kandidaten for rollen. Vi jobber tett med våre oppdragsgivere i et bredt utvalg av bransjer, og med alt fra internasjonale konsern til lokale selskaper.

keyboard_arrow_up