Våre tjenester

Enten du trenger hjelp til å rekruttere en toppleder eller du skal bygge opp en hel avdeling, sørger vår prosess og våre medarbeidere for et best mulig resultat for alle parter.

Lederrekruttering – Executive Search

Å rekruttere ledere krever erfaring, innsikt og diskresjon.

Med vår modell for Executive Search blir du trygt loset gjennom hele prosessen – fra første kartleggingsmøte og helt frem til riktig person har funnet seg til rette i stillingen.

Styrerekruttering

Et godt sammensatt styre kan være avgjørende for bedriftens konkurranseevne.

Rekruttering av nye styremedlemmer bør ikke overlates til tilfeldighetene, eller til hvem eiere og styreleder kjenner fra før. Vi har lang erfaring med å finne riktig kandidat til rollen – og å skape lag som presterer sammen.

Styrereevaluering

En ekstern styreevaluering bidrar til å forsterke styrets prestasjon og samhandling, og kartlegger om det eventuelt er områder som må styrkes.

Våre rådgivere har mange års erfaring fra styrearbeid og lederstillinger. De har selv kjent på kroppen hva som skaper god dynamikk i et styre og hva som ikke gjør det, og de har også lang erfaring med ekstern styreevaluering.

Spesialistrekruttering

Å finne og rekruttere spesialister krever erfaring, kompetanse, nettverk og gode verktøy.

Vi jobber etter en velprøvd metodikk for spesialistrekruttering som er tuftet på sterk faglig kompetanse, lang erfaring og gode prosesser og verktøy.

Kandidatvurdering

Det er ofte både lurt og trygt å få et erfarent blikk utenfra når du skal rekruttere ledere og spesialister.

Vi kan gi en uavhengig kandidatvurdering av kandidatene du selv har funnet, og vi kan objektiv vurdere eksisterende ansattes potensial og utviklingsbehov.

Annonsert rekruttering

Annonsert rekruttering er en effektiv måte å rekruttere nye ansatte på.

Med annonsert rekruttering sørger vi for at målrettede annonser når aktuelle kandidater, samtidig som din bedrift får økt synlighet og profilering.

keyboard_arrow_up