Vår oppgave er å «fjerne tvil».

Q & A

Executive Search er en høyst spesialisert form for rekruttering av toppledere. Prosessen preges i stor grad av diskresjon og bruk av opparbeidede nettverk, og krever mye erfaring og høy bransjekunnskap. Les mer om Executive Search.

Executive Search skiller seg fra mye annen rekruttering ved at de som står for søket leter frem og oppsøker aktuelle kandidater, isteden for at kandidater søker på stillingen. Slik jobber vi med Executive Search.

Vi utarbeider kravspek i tett samarbeid med oppdragsgiver. I starten av et oppdrag snakker vi med relevante personer for å få en så god forståelse for selskapet, rollen og fremtidig strategisk kompetansebehov som mulig.

Siden ingen prosesser er like, er det viktig med en tydelig kravspek. Den må inneholde både krav og forventinger til rollen, samt andre faktorer som vil påvirke prosessen.

Siden alle prosesser er skreddersøm, er det vanskelig å gi noen eksakt tidsramme. Hvor lang tid det tar, avhenger selvsagt av hvor mye det haster å fylle stillingen. Stillingens kompleksitet, behov for spesialiserte ferdigheter, krav om erfaring og konkurransesituasjon spiller også inn.

Kontakter vi deg som kandidat, er det fordi du er aktuell til en stilling vi jobber med. Du blir først ringt opp av enten en av våre researchere, eller av konsulenten som har ansvar for oppdraget. De vil da presentere stillingen og sjekke ut din interesse. Du vil da samtidig få informasjon om prosessen videre. Her kan du lese mer om hvordan vi jobber.

Du kan selvsagt føle deg helt trygge på at all kontakt skjer diskret og konfidensielt. Ingen andre får vite om det, hvis ikke du ønsker det.

Vi bruker personlighetstesten MAP og evnestesten Matrigma. I tillegg bruker vi MAP-X for å kartlegge en persons risikoadferd. Som kandidat gjennomfører du testene digitalt hjemme, og får så en personlig tilbakelesing gjennom et dybdeintervju med en av våre konsulenter. Alle konsulentene i Bønes Virik er sertifisert og trent i å tolke slike testresultater.

Testverktøyene brukes aldri alene eller som en fasit, men som et hypoteseverktøy for erfarne konsulenter til å forstå kandidaten bedre og fra flere sider.

Vi samler inn en rekke personopplysninger om kandidater som er aktuelle for stillinger vi jobber med, gitt at de gir oss lov. Blant annet CV, personalia, vitnemål, personlighets- og evnetester og annen relevant informasjon.

Etter at en stilling er fylt, er de andre kandidatenes CV og personalia fremdeles relevant informasjon for fremtidige stillinger. Les mer i vår personvernerklæring.

Om du ikke ender opp med å være oppdragsgiverens foretrukne kandidat, får du selvsagt beskjed om det fra oss. Alle som har vært på intervju hos oss, får en personlig tilbakemelding fra ansvarlig konsulent.

Selv om du ikke når opp i én rolle, kan du fremdeles være aktuell for andre stillinger.

keyboard_arrow_up