få millenials og kvinner i sturer illustrasjon

Innsikt: Andel millennials og kvinner i styrene i Bergen

Bønes Virik gjennomførte høsten 2019 en kartlegging av teknologikompetanse i styrene i Bergen.

I fortsettelse av dette arbeidet analyserte vi også alderssammensetning og kvinneandel. Vi mener at en demografisk spredning i alder også er viktig å hensynta for å identifisere «alle» trender i markedet, og ikke minst ha en kjønnsbalanse som speiler befolkningen.

Millennials (personer født etter 1980)

Andelen av styrer som har minimum én millennial i styret er 38%, men kun 27 av 293 styremedlemmer i 50 bedrifter var født etter 1980; altså 9% av 293 styremedlemmer i de 50 bedriftene vi analyserte.

Vi mener det er viktig å ha minimum en person født etter 1980 for å sikre at man er i stand til å plukke opp trender og nye atferder i befolkningen. Millennials (f. etter 1980) og generasjon Z (f. etter 1990) er digitalt innfødte og har brukt moderne teknologi og Internett hele livet. Det er sannsynlig at denne gruppen adopterer teknologier som Vipps, Snapchat, Airbnb, og Facebook tidlig.

Harvard Business Review publiserte nylig en artikkel som beskriver selskaper som har god effekt av å etablere et «shadow board»; en undergruppe av styret bestående av millennials. De viser til et konkret eksempel på hvordan Gucci fikk gode resultater av dette trekket:

«Gucci created a shadow board composed of Millennials who, since 2015, have met regularly with the senior team. According to Bizzarri, the shadow board includes people drawn from different functions; they’re “the most talented people in the organization — many of them very young.” They talk through the issues that the executive committee is focused on and their insights have “served as a wakeup call for the executives.” Gucci’s sales have since grown 136% — from 3,497 million Euro (FY2014) to 8,285 million Euro (FY2018) — a growth driven largely by the success of both its internet and digital strategies. In the same period, Prada’s sales have dropped by 11.5%, from 3,551 million Euro (FY2014) to 3,142 million Euro (FY2018).»

Kilde: Why You Should Create a “Shadow Board” of Younger Employees (Hardvard Business Review)

Andel kvinner

Andel kvinner i de 50 styrene vi har kartlagt er 28%, kun 82 av 293. Det er dessverre ikke noe nytt, men det viser at Bergen også har en lang vei å gå.

Bønes Virik håper at innsikten om andelen teknologer, millennials og kvinner kommer styrene i Bergen til gode, og at det gjøres grep for å forbedre styresammensetningen. Vi tilbyr derfor noen vederlagsfrie styrerekrutteringer av teknologer ut 2020 i Bergen og vi vil ha fokus på å også øke andel kvinner og millennials.

Kommentarer og svakheter ved denne undersøkelsen:

  • 50 bedrifter er et begrenset utvalg, en form for stikkprøve, men vi mener det gir en pekepinn. Av de 50 bedriftene er alle i tradisjonelle bransjer; IT bedrifter er utelukket. De er delvis tilfeldig utvalgt; vi har gått etter størrelse, diversifisert i bransjer, og tilgang på sekundærkilder om styremedlemmene.
  • Mest brukte sekundærkilder: Proff.no, LinkedIn, årsrapporter og bedriftens nettsider.
  • Bønes Virik påberoper seg retten til å måtte takke nei til oppdrag dersom styreoppdrag overskrider kapasitet, eller at vi av andre grunner må velge å takke nei. Vi tilbyr maksimalt 10 oppdrag i 2020. Tilbudet gjelder kun Bergen.

Flere aktuelle saker fra Lederinnsikt

Hos Bønes Virik møter du solid erfaring med å finne den beste kandidaten for rollen. Vi jobber tett med våre oppdragsgivere i et bredt utvalg av bransjer, og med alt fra internasjonale konsern til lokale selskaper.

keyboard_arrow_up