Målrettet arbeid og tydelige kriterier:

Vårt arbeid med bærekraft

Vi i Bønes Virik forplikter oss til å arbeide mot en sunnere, mer bærekraftig fremtid for alle. Her kan du lese hvordan vi jobber med bærekraft.

I vårt arbeid legger vi til grunn alle de tre ESG-aspektene miljø, sosiale forhold og forretningsetiske forhold.

Vi har definert fire av FNs bærekraftsmål som spesielt relevante for oss og vårt arbeid, og forpliktet oss til å jobbe målrettet mot disse målene. Vi har i tillegg Miljøfyrtårn-sertifisert vårt Bergen-kontor, og er i gang med å få på plass sertifiseringen for vårt kontor i Oslo. I dette arbeidet har vi blant annet utarbeidet en miljøpolicy som gjelder for alle Bønes Virik sine avdelinger og ansatte.

Dette gjør at vi både har konkrete mål å jobbe etter samt kriterier å måle resultatene av arbeidet opp mot. Slik er vi i stand til å jobbe målrettet mot en sunnere, mer bærekraftig fremtid for alle.

Våre bærekraftsmål

5: Likestilling mellom kjønnene: Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet.

8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

10: Mindre ulikhet: Redusere ulikhet i og mellom land.

17: Samarbeid for å nå målene: Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Disse målene er en rettesnor som påvirker hvordan vi tenker og hvordan vi jobber. I Bønes Virik er vi opptatt av mangfold både når det gjelder kjønn og bakgrunn. Vi baserer vår kandidatvurdering på kompetanse, erfaring og personlige egenskaper.

Vi samarbeider kun med seriøse aktører som fremmer anstendige arbeidsforhold, og som bidrar til bærekraftig øknomisk vekst.

Vårt mål er å utvikle relasjoner der begge parter investerer i et godt, langsiktig samarbeid.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn sertifisering Bønes Virik

Vårt kontor i Bergen er Miljøfyrtårn-sertifisert. Kontoret i Oslo er i gang med sertifiseringen.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifisering for virksomheters miljøinnsats. Ordningen er anerkjent av EU-kommisjonen, et bevis på at den har like høy kvalitet og standard som store internasjonale sertifiseringer som EMAS og ISO 14001.

Gjennom arbeidet med sertifiseringen har vi utarbeidet en egen miljøpolicy som gjelder for alle av Bønes Virik sine avdelinger og ansatte i Norge.

Miljøpolicy

Vi vil jobbe aktivt for å minimere vår egen miljøpåvirkning. Dette er en viktig del av vårt ansvar som organisasjon og vår forpliktelse til å beskytte miljøet for kommende generasjoner.

Med klare mål og tydelige tiltak vil vi sørge for kontinuerlig forbedring i vår virksomhet. I vårt arbeid med klima, miljø og arbeidsmiljø skal vi etterleve følgende:

Vi tror på å gå utover det som kreves og å være et forbilde når det gjelder å oppfylle alle lover og forskrifter som gjelder for vår bransje.

Vi tror at selv små handlinger kan ha store konsekvenser for miljøet. Derfor jobber vi for å kildesortere vårt avfall og stadig finne måter å redusere vårt ressursforbruk på.

Vi tror på å handle bevisst. Ved å velge leverandører og produkter som deler vår forpliktelse til miljøvern, setter vi standarden for hva som er mulig og oppfordrer andre til å følge etter.

Vi jobber mot å fase ut utstyr som krever engangsbatterier fra vårt sortiment, til fordel for oppladbare løsninger og systemer. Dette er ikke bare en praktisk endring, men en viktig strategi for å redusere avfall og ressursbruk.

Vi forstår at hver kilometer teller. Derfor jobber vi hardt for å minimere vårt transportbehov og unngå unødvendig kjøring. Vi tror på smarte logistikkløsninger som hjelper oss å redusere vårt karbonavtrykk.

Vår dedikasjon til bærekraft begynner med våre ansatte. Vi vet at et godt arbeidsmiljø som fremmer både fysisk og psykisk helse er nøkkelen til suksess og bærekraft i virksomheten vår.

Vi er stolte av å være miljøforkjempere, og vi er fast bestemt på å øke miljøbevisstheten både internt i vår organisasjon og gjennom vår kommunikasjon med samarbeidspartnere og kunder. Vi tror at kunnskap og bevissthet er kraftige verktøy for endring.

Hos Bønes Virik møter du solid erfaring med å finne den beste kandidaten for rollen. Vi jobber tett med våre oppdragsgivere i et bredt utvalg av bransjer, og med alt fra internasjonale konsern til lokale selskaper.

keyboard_arrow_up