mangler teknologisk kompetanse styrer

Innsikt: Styrene i Bergen mangler digital kompetanse

Bønes Virik publiserte høsten 2019 en undersøkelse for å kartlegge om styrene i Bergen har tilstrekkelig digital kompetanse. Resultatet var urovekkende.

Kun 22 prosent har digital kompetanse i styret

I de selskapene som opererer i bransjer utenfor teknologisektoren, eksempelvis energi, varehandel, shipping, sjømat, industri, fmcg, har kun 22% av de 50 virksomhetene vi undersøkte digital kompetanse i styret. Med digital kompetanse menes minimum én person med stillingstitler og ansvarsområder innen IT eller digitalisering.

I styrene med digital kompetanse var det som oftest kun én teknolog. Dersom vi teller antall teknologer totalt i de 50 styrene og deler på antall styremedlemmer er tallet begredelige 5% teknologer (14 av 293).

Med en teknolog i rekkene blir styret mer kompetent til å:

  • Utfordre CTO og ledergruppen på den digitale strategien.
  • Oversette og forstå hva CTO faktisk sier.
  • Vurdere om dagens CTO, ryggraden i selskapets digitale transformasjon, er kompetent nok.
  • Veilede og utvikle CTO innen forretningsutvikling, strategi og endringsledelse.
  • Vurdere om dere er eksponert for sikkerhetsbrudd og GDPR.

Undersøkelser utført av MIT (2019) viser at virksomheter med teknologer dessuten gir høyere omsetning.

En undersøkelse fra MIT publisert i Wall Street Journal 19.mars 2019 konkluderer med følgende:

«Companies with tech expertise on the board see higher revenue growth. Revenue growth over three years for boards with three or more such directors was 17.6% compared with 12.8% for boards without technology experts. Market capital growth over three years was 31.3% compared with 23.3%. Boards with three or more tech experts also had a 34% higher return on assets, according to the study.»

Bønes Virik tilbyr styrerekruttering av teknologer i Bergen i 2020 uten honorar

Bønes Virik støtter konklusjonene til MIT og vi tilbyr derfor noen styrerekrutteringer av personer med digital kompetanse i Bergen i 2020 uten honorar.

Vi mener teknologikompetanse i styrene er avgjørende for at Bergensbedriftene skal lykkes med den digitale transformasjonen, og ser på det som vårt samfunnsoppdrag å bidra til økt teknologikompetanse hos gruppene som godkjenner strategien til virksomhetene i Bergen.

Kontakt Andreas de Lange, 900 93 829 / andreas@bonesvirik.no eller Anne S. Posner, 906 91 846 / anne@bonesvirik.no

Del 2 og videre lesing:

Innsikt: Andel millennials og kvinner i styrene i Bergen

Kommentarer og svakheter ved denne undersøkelsen:

  • 50 bedrifter er et begrenset utvalg, en form for stikkprøve, men vi mener det gir en pekepinn. Av de 50 bedriftene er alle i tradisjonelle bransjer; IT bedrifter er utelukket. De er delvis tilfeldig utvalgt; vi har gått etter størrelse, diversifisert i bransjer, og tilgang på sekundærkilder om styremedlemmene.
  • Mest brukte sekundærkilder: Proff.no, LinkedIn, årsrapporter og bedriftens nettsider.
  • Vurdering av styrets kompetanse er basert på subjektiv tolkning av beskrivelser av styret på nettsiden, LinkedIn profiler og nettsøk på individer.
  • Vi har vært generøs når vi har vurdert individenes teknologikompetanse. Med IT kompetanse menes at de har eller har hatt IT stillinger, er CTO eller tilsvarende, har lederstilling i et IT selskap, eller har jobbet med digitalisering.
  • Bønes Virik påberoper seg retten til å måtte takke nei til oppdrag dersom styreoppdrag overskrider kapasitet, eller at vi av andre grunner må velge å takke nei. Vi tilbyr maksimalt 10 oppdrag i 2020. Tilbudet gjelder kun Bergen.

Flere aktuelle saker fra Lederinnsikt

Hos Bønes Virik møter du solid erfaring med å finne den beste kandidaten for rollen. Vi jobber tett med våre oppdragsgivere i et bredt utvalg av bransjer, og med alt fra internasjonale konsern til lokale selskaper.

keyboard_arrow_up