de mest ettertraktede teknologene

De mest ettertraktede teknologene i Bergen i 2021

Etterspørselen etter teknologer med erfaring vil ingen ende ta. I 2021 økte vi vår oppdragsmengde innen nisjen med cirka 50 prosent og vi ser tydelige tendenser og vekst innen noen kompetanseområder. Her er et tilbakeblikk på året 2021 og noen spådommer for 2022.

Skrevet av Andreas de Lange, partner i Bønes Virik.

I 2021 hadde vi mest etterspørsel etter:

 1. Teknologiledere; CTO, Tech Lead, CEO (med teknologibakgrunn)
 2. Øvrig C-level; CMO, COO, CSO, CDO/Innovation Directors
 3. Utviklere / løsningsarkitekter
 4. Cloud spesialister og skyarkitekter
 5. Data engineering
 6. Sikkerhetsspesialister
 7. Digitale markedsførere
 8. UX

CTOer

Vi opplevde en eksplosiv etterspørsel etter CTOer. Delvis fordi det stadig er flere etableringer av startups og scaleups. Interessant nok lønner ofte startups CTOen bedre enn etablerte virksomheter. Når de i tillegg kan love trygg jobb i to år (finansiering/runway), ny teknologi og eierskap er dette attraktive muligheter. Vi ser også en økende tendens til å forfremme forretningsorienterte CTOer med gode lederegenskaper til CEO. Et naturlig skifte når forretningen = teknologi.

C-level i tech sektoren

Ved siden av – trenger startups og scaleups som regel en CMO, COO, CSO, CFO og CEO. Fellestrekket er behovet for erfaring fra andre teknologiselskap, og ofte i kombinasjon med B2B erfaring. Skaleringserfaring er et nøkkelord som går igjen. En CMO kan eksempelvis skalere selskapet med innhold og innkommende leads, mens en COO kan skalere selskapet med en god customer success modell. Det er fortsatt underskudd av denne kompetansen.

Developers, developers, developers

Melk og brød for alle teknologivirksomheter. Det etterspørres like mye back-end som front-end og fullstack. De er fortsatt vanskelig å rekruttere, men det er heldigvis mange av dem. Du har størst sjanse på å flytte de du kjenner godt eller utviklere med 2-4 års erfaring. Juniorene har ikke byttet fra sin første jobb ennå og har ikke et like stort nettverk som de erfarne.

Cloud-spesialister og skyarkitekter

I 2017 skrev jeg for første gang om økende etterspørsel etter cloud kompetanse. Etterspørselen er høyere enn noen gang, men det er dessverre altfor få kandidater i markedet til å dekke etterspørselen. Dette driver lønningene opp. Her bør bransjen ta kollektivt ansvar og utvikle ansatte internt (sertifisere + on the job training –> gjerne støttet av erfarne konsulenter) og ansette eksterne kandidater med overførbar erfaring og vilje til utvikling.

Data engineering med skykompetanse

I 2017 fikk jeg det første Data Scientist oppdraget. Pendelen har svingt mer over på data engineeren. Det vil si de som kan utvikle  dataplattformer i skyen og jobbe med datamodellering. Den forretningsorienterte data arkitekten fremfor matematikeren. Også her er det stor knapphet på ressurser, men det er mange kandidater fra business intelligence og datavarehusfaget som kan bekle posisjonene.

Sikkerhet

Til tross for at mediene og teknologene rapporterer om en økende mengde dataangrep opplever vi at etterspørselen etter sikkerhetsspesialister er overraskende lavt. I hvert fall inhouse. Vi vil tro at de ferske angrepene på Amedia og Nortura i romjulen 2021 vil endre på dette. Flere inhouse stillinger vil bli skapt i 2022.

Digitale markedsførere og CMO-er

Selv om MarTech-faget er like bredt som utviklingsfaget har vi opplevd spesielt høy etterspørsel etter CMOer med B2B SaaS erfaring. Videre vokser behovet for digitale markedsførere fordi forbrukere og bedrifter både kjøper og orienterer seg mer på nett. Hvilket øker etterspørselen etter de som forstår SEO, betalt søk, digitale kampanjer på alle plattformer, godt innhold (organisk og betalt), UX og konvertering, dialog og tilstedeværelse i some. Det er viktig å presisere at jeg beskrev nettopp en hel markedsavdeling, ikke en person.

UX

Vi har hatt færre forespørsler og prat om UX spesialister i 2021. At det har vært lavere aktivitet og prat om UX til oss kan være tilfeldig, men vi mistenker at UX spesialistene har sittet roligere i båten i 2021 og det har vært mindre bevegelser i markedet (når noen slutter må hullet fylles).

Oppsummert:

 • Etterspørselen er stadig økende og tilbudssiden kommer etter. Spesielt innen cloud, data engineering og C-level ledere med erfaring fra å skalere virksomheter.
 • I 2022 tror vi for alvor at sikkerhet blir prioritert i IT budsjettet og det vil oppstå flere inhouse stillinger.
 • Det er stadig etablering av nye konsulentselskap. Nye av året i Bergen var blant annet Sopra Steria, Savvy, Noria Vest, Kunnusta, og Cipher m.fl. Dette er både en mulighet og trussel for produkt- og tjenesteselskapene. Totalt sett oppleves det som positivt blant kundene at det finnes nisjeleverandører hvor man får tilgang på kompetansen ved behov. Konsulentselskapene er tross alt flinke på å utvikle kompetansen markedet så sårt etterspør.

Flere aktuelle saker fra Teknologi

Teknologiinnsikt

Teknologi- og lønnsundersøkelsen Bergen 2021

I Teknologi- og lønnsundersøkelsen Bergen 2021 har vi spurt utviklere og CTO-er i Bergen om blant annet lønn og hvor fornøyde de er med arbeidsgiverne, og vi har kartlagt utviklermiljøet i byen.
level up for utviklere
Teknologiinnsikt

Level Up? Karriere-roadmap for utviklere

Ingen vet hva de jobber med om fem år, men for de aller fleste utviklere endrer jobben karakter og ansvar over tid. Faktisk er gjennomsnittsalderen for en utvikler kun 30 år, i følge Stackoverflow (n=74 331).

Hos Bønes Virik møter du solid erfaring med å finne den beste kandidaten for rollen. Vi jobber tett med våre oppdragsgivere i et bredt utvalg av bransjer, og med alt fra internasjonale konsern til lokale selskaper.

keyboard_arrow_up