Level Up? Karriere-roadmap for utviklere

 – av 

Ingen vet hva de jobber med om fem år, men for de aller fleste utviklere endrer jobben karakter og ansvar over tid. Faktisk er gjennomsnittsalderen for en utvikler kun 30 år, i følge Stackoverflow (n=74 331).

Et kjapt søk på LinkedIn på utviklere i Bergen (n=1678) viser at kurven peaker på 8 og 12 år før den avtar. Var man nyutdannet som 25 åring så er man mellom 33-37 år når kurven for utvikler-titler avtar:

Gjør vi et nytt søk på arkitekter og tech leads (n=538) i Bergen ser kurven slik ut:

Mellom 9-12 års erfaring skjer det en dobling av antall arkitekter og tech leads, mye tyder derfor på at det er i denne alderen (ca. 34-37 år) de fleste utviklere går over i mer strategiske og ledende roller.

Hvordan ser en typisk karriere ut for utviklere?

Den kan gå i mange retninger, men typisk slik som dette. De aller færreste går hele veien til CTO, men ender ofte opp i roller som leder for utvikling, team lead, løsningsarkitekt, virksomhetsarkitekt, og ofte som seniorkonsulent/rådgiver i et konsulentselskap.

Husk at du kan være verdifull for andre fagfelt

Ta et blikk på alternative karriereveier på venstre side i bildet over. Som utvikler har du en verdifull kompetanse du kan tilføre andre roller (UX, Test, Devops, Product Management, Data Science, AI, Cloud/infrastruktur, Sikkerhet, Consulting, Forskning +++).

Konklusjon

Du trenger ikke slutte på kode når du er 40, men sannsynligheten er stor for at du jobber på et høyere strategisk og planleggende nivå. Kanskje du ønsker å kode til du er 67 år? Det er viktig å reflektere over det før man plutselig blir forfremmet vekk fra faget; det kan bli vanskelig å komme tilbake når teknologien endrer seg fra år til år.