Referanseoppdrag

Vi gratulerer

Maria Greenberg Bergheim ny generalsekretær for UNICEF Norge

Den nye generalsekretæren kommer fra egne rekker, hvor hun de siste månedene har fungert i rollen.

Maria Greenberg Bergheim generalsekretær UNICEF Norge

Maria Greenberg Bergheim

Generalsekretær
UNICEF Norge

Bønes Virik har i samarbeid med styret i UNICEF Norge jobbet med å få på plass en ny generalsekretær. Nå er det klart at valget falt på Maria Greenberg Bergheim (42).

Prosessen startet med en grundig kartlegging. Der kom både ledergruppen, ansatte, styret og UNICEFs internasjonale organisasjon med innspill til hva som er viktig for UNICEF Norge fremover, og hvilken lederprofil og kompetanse som er nødvendig for å følge opp det.

UNICEF Norge ønsket seg en samlende, varm og engasjert leder som evner å samle organisasjonen i deres kamp for barns rettigheter. Evnen til å prioritere og sette retning var viktig for en ny generalsekretær.

Maria Greenberg Bergheim ble tatt imot med stor begeistring fra organisasjonen. Hun begynte i UNICEF som utviklingsdirektør i 2022 og har vært fungerende generalsekretær siden april 2023.

– Vi mener at Maria med sin bakgrunn kan tilføre organisasjonen nye ideer og bidra til å gjøre verdens største hjelpeorganisasjon for barn enda mer synlig i Norge, sier president og styreleder Hilde Britt Mellbye i en pressemelding. Les mer på UNICEFs nettsider.

Kjemper for barns rettigheter

Greenberg Bergheim takker for tilliten, og gleder seg til å lede UNICEFs viktige arbeid.

– UNICEF, som verdens største organisasjon for barn, har en helt unik posisjon og kraft til å virkelig skape varige endringer for barn og sørge for en verden hvor de kan overleve, vokse opp og utvikle samfunnet videre. Det er barna som skal leve lengst med de valgene vi som samfunn tar i dag, uttaler Greenberg Bergheim.

Den nye generalsekretæren vil sette kamp for barns rettigheter i forbindelse med økende familiefattigdom og klimakrisen på toppen av agendaen.

Vi gratulerer UNICEF og Greenberg Bergheim

Greenberg Bergheim har en mastergrad i strategisk ledelse fra BI, og har fordypning i Barnekonvensjonen. Hun har lang erfaring med politisk arbeid fra Stortinget, og har tidligere blant annet vært fungerende generalsekretær i organisasjonen Kia.

Bønes Virik takker for at vi har fått bistå styret i prosessen, og gratulerer UNICEF Norge og Maria Greenberg Bergheim!

Referanseoppdrag

Bønes Virik gratulerer

keyboard_arrow_up